Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

0800/82 272

Auto Service Expertise est un groupement de 9 bureaux d'expertises automobiles.

Voordelen

Onze voordelen

  • Eén aanspreekpunt voor het hele netwerk (40 gespecialiseerde experten)
  • Gestandaardiseerde administratie in onze 9 kantoren: ontvangst, documenten, brieven, …
  • Een nationale dekking
  • Een uitstekende kwaliteit van onze dienstverlening zowel naar de verzekeraar als naar de verzekerde of eender welke vragende partij
  • Performante informatica en communicatiemiddelen
  • Een snelle doorlooptijd
  • Een kosteloze real-time webtoegang tot uw dossiers (opvolging, historiek en foto’s)
  • Eén gratis nummer waarop u ons kan bereiken : 0800/82 272