Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

0800/82 272

Auto Service Expertise est un groupement de 9 bureaux d'expertises automobiles.

A.S.E. cvba

Nous centralisons toutes les interventions faites par un expert automobile en Wallonie

A.S.E. cvba is een groepering van 9 gespecialiseerde expertisekantoren

ASE is een samenwerking van negen onafhankelijke expertisekantoren verspreid over gans België.

Ons doel:
Het ter beschikking stellen van onze professionele competenties, onze uitstekende dienstverlening en onze totale beschikbaarheid over heel België en het grensgebied.

Elk ASE-kantoor beschikt over de meest uitgebreide competenties, zodat we een optimale geografische dekking kunnen aanbieden met regionale service.

We hebben 40 experten tot uw beschikking!

ASE blijft zich voortdurend bijscholen zodat er kan beantwoord worden en geanticipeerd op de vraag van de klant en dit met respect voor de normen die van kracht zijn en de deontologie eigen aan ons vak.

De verantwoordelijken van de negen kantoren hebben tussen de 25 en 40 jaar ervaring binnen hun vakgebied.


Maatschappelijke zetel: rue de Mons, 25 Bte 26 – 6000 Charleroi